NeuroCes

tm

KRANİYAL ELEKTROTERAPİ STİMÜLATÖRÜ

ANKSİYETE, DEPRESYON VE İNSOMNİA TEDAVİSİ...

NEUROSANTE

Serkan_6848_V6.png

NeuroCes™, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kabul edilmiş olan Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu (CES) yöntemiyle anksiyete, depresyon ve insomnia tedavisi için kullanılan, pille çalışan, taşınabilir bir tıbbi cihazdır.

 

NeuroCes™, profesyonel ve bireysel kullanım için tasarlanmıştır. NeuroCes™, hastanelerde, kliniklerde, doktor muayenehanelerinde kullanılabildiği gibi, tıbbi gözetim gerekmeksizin evde ve işyerinde de kullanılabilir. NeuroCes™, güvenli, etkili ve kullanımı kolay bir cihazdır.

 

NeuroCes™, zaman içerisinde oluşan bilgi birikimi avantajlarından faydalanılarak, ileri Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu teknikleri ile en gelişmiş teknolojiler bir araya getirilerek tasarlanmıştır.

POWER OF ELECTROTHERAPY

NeuroCes™ Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü, Avrupa Birliği’nin akredite onaylanmış kuruluşu olan SIQ’den CE sertifikası alarak Depresyon, Anksiyete ve İnsomnia (Uyuyamama) hastalıklarının tedavisinde hem klinik kullanım hem de bireysel kullanım için terapötik (tedavi edici) bir tıbbi cihaz olarak onaylanmıştır. NeuroCes™, anksiyete, depresyon ve insomnia semptomlarınızı olağanüstü bir şekilde azaltır. Hem de ilaçlarda olan yan etkiler olmadan…

 

Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu (CES) çalışmalarının birçoğunu özetlemek amacıyla ABD bilimsel literatüründeki beş farklı meta analizi değerlendirildi ve aşağıdaki gibi kategorize edildi (Smith, 2007) :

ANKSİYETE

iyileşme oranı

%31 - %97

Anksiyete Çalışmaları

Bugüne kadar anksiyete üzerine en az 38 bilimsel çalışma yayınlanmış ve bu çalışmalarda ortalama %58 iyileşme bildirilmiştir. Anksiyete için farklı çalışmalarda bildirilen iyileşme oranları %31 ile %97 aralığında değişmektedir.

DEPRESYON

iyileşme oranı

%25 - %80

Depresyon Çalışmaları

Bugüne kadar depresyon üzerine en az 18 bilimsel çalışma yayınlanmış ve bu çalışmalarda ortalama %47 iyileşme bildirilmiştir. Depresyon için farklı çalışmalarda bildirilen iyileşme oranları %25 ile %80 aralığında değişmektedir.

İNSOMNİA

iyileşme oranı

%37 - %93

İnsomnia Çalışmaları

Bugüne kadar uyku üzerine en az 18 bilimsel çalışma yayınlanmış ve bu çalışmalarda ortalama %62 iyileşme bildirilmiştir. Uyku için farklı çalışmalarda bildirilen iyileşme oranları %37 ile %93 aralığında değişmektedir.

toplantı odası

DİĞER KULLANIM ALANLARI

NeuroCes™, Amerikan Psikiyatri Derneği’nin Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı DSM-5’te tanımladığı aşağıdaki durumlara eşlik eden Depresyon, Anksiyete ve İnsomnia semptomlarının tedavisi için de kullanılabilen bir tıbbi cihazdır:

  • Otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi nörogelişimsel bozukluklar,

  • Şizofreni spektrum bozukluğu ve diğer psikotik bozukluklar,

  • Bipolar bozukluklar, Majör depresif bozukluk ve kalıcı depresif bozukluk gibi depresif bozukluklar,

  • Yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi) ve panik atak gibi anksiyete bozuklukları,

  • Obsesif Kompulsif Bozukluklar (OKB), Travma sonrası stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu gibi travma ve stresle ilgili bozukluklar,

  • İnsomnia gibi uyku bozuklukları.​

​İlaç tedavisi ile tatmin edici sonuç alamayan veya ilaçların yan etkilerinden dolayı alternatif arayan depresyon, anksiyete ve insomnia rahatsızlıklarından muzdarip çok sayıda hasta için NeuroCes™ Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü uygun bir tedavi seçeneğidir.

NeuroCes™, bazı seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'ler) ile yaşanan aktivasyon ve gerginlik gibi farmasötiklerin başlangıçtaki geçici olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için de kullanılabilir. 

Serkan_6809_V1.png

NÖROKİMYASALLARDA DEĞİŞİM

Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu (CES) öncesinde ve sonrasında; beş asemptomatik normal deneğin beyin omurilik sıvısı ve plazmasından ve ayrıca farklı beş deneğin sadece plazmasından elde edilen beş ayrı nörokimyasal seviyeleri ölçüldü. CES uygulamasından sonra plazmadaki serotonin, beta-endorfin ve melatonin seviyeleri  önemli oranda yükselmişken, beyin omurilik sıvısındaki (BOS) serotonin ve beta-endorfin seviyeleri daha büyük oranda yükselmiştir ve klinik olarak ilgilenilmesini sağlamıştır. CES uygulamasından sonra plazmadaki norepinerfin seviyesinde orta derecede artış görülmüştür. Hipotalamik modülasyon, CES'in bildirilen antidepresan etkisini açıklayabilir (Shealy, 1998).

Asemptomatik, normal deneklerde 20 dakikalık Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu sonrasında plazmada nörokimyasal seviyelerinin yüzdelik değişimi.

Plazma Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu

Asemptomatik, normal deneklerde 20 dakikalık Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu sonrasında Beyin Omurilik Sıvısında nörokimyasal seviyelerinin yüzdelik değişimi.

BOS Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu
  • Serotonin, Beta Endorfin ve ACTH'de önemli  artış

  • Melatonin ve Norepinefrinde orta derece artış

  • Kolinesterazda orta derece artış

  • Kortizolde orta derecede düşüş

neuroces.png

NeuroCes™ Güvenilirliği

Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu, güvenilirliği ve etkinliği tam olarak kanıtlanmış bir araştırma ve klinik kullanım temeline sahiptir. NeuroCes™, non-invaziv bir cihazdır. Yan etkileri hafiftir ve kendiliğinden kaybolur. Terapötik etki için uygulanan elektrik akımına bağlı önemli bir yan etki veya komplikasyon pratikte yoktur.

Etkili NeuroCes™ Tedavisi

Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu tedavisini takiben, çoğu hasta kendini daha az kaygılı, daha az sıkıntılı ve zihinsel görevlere daha fazla odaklanmış hisseder. Olumlu sonuçlar elde eden hastalar, genellikle bir veya bir dizi Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu tedavisinden sonra daha iyi bir uyku düzenine kavuşurlar ve konsantrasyonlarının ve öğrenme yeteneklerinin arttığını, hatırlama ve mutluluk seviyelerinin yükseldiğini bildirirler (Gilula, 2005).

Plasebo Etkisi Yok

Akım seviyesi, puls genişliği, elektrot yerleşimi, frekans, dalga şekli, tedavi sayısı ve tedavi süresi de dahil olmak üzere CES uygulamasının bileşenleri, yaralanmalara neden olmaksızın veya pozitif terapötik sonuçlar önlenmeksizin değiştirilmiştir. Bu kadar çok bileşenin değiştirilmesi halinde bile ortaya çıkan bu tür bir CES etkisi, CES ile görülen faydada bir plasebo etkisinin sorumlu olduğu izlenimi vermektedir; ancak, çoklu çift kör çalışmalar ve hayvan araştırmaları, plasebo etkisinin belgelenen faydalardan sorumlu olmadığını göstermiştir (Kennerly, 2006). Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu tedavisinde, özellikle plasebo etkisi kontrol edildiğinde, plasebo etkisi görülmemiştir (Smith, 2007).

neuoces

Kraniyal Elektroterapi Stimülatörünün, birçok nöropsikiyatrik hastalığın ilk aşamalarını engellediği, geciktirdiği ve geriye döndürdüğü kanıtlanmıştır. Ayrıca anksiyete, stres, depresyon, insomnia ve öfkenin şiddetlenmesini önlemede son derece başarılıdır. Cihazın alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlarla mücadelede yardımcı olduğu keşfedildi. Bu, elektromanyetik alan profilaksisinde (önleyici tedavi) en önemli buluş olabilir (Smith, 2007).

Illuminated Rock

CE Uygunluk Beyanı

NeuroCes™, bir Onaylanmış Kuruluş olan "Slovenian Institute of Quality and Metrology (SIQ)" tarafından MDD 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifine göre belgelendirilmiş bir aktif tıbbi cihazdır (MDD Ek IX'a uygun Sınıf IIa tıbbi cihaz - "Sınıflandırma Kriterleri" Kural 9).

CE_1304_White.png

EN ISO 13485 Sertifikası

NEUROSANTE, Onaylanmış Kuruluş “Slovenian Institute of Quality and Metrology (SIQ)” tarafından akredite edilmiş ve EN ISO 13485'e uygun olarak sertifikalandırılmıştır. EN ISO 13485, NeuroCes™ üretimini gerçekleştiren NEUROSANTE için büyük avantaj sağlamaktadır.

EN ISO 13485 standardı, tıbbi cihazlar ve ilgili hizmetler için kalite yönetimini kontrol eder. Bu Standard, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanır. EN ISO 13485, kalite kontrolü, risk yönetimi, yasal uyumluluk, operasyonel verimlilik, ürün ve cihazların izlenmesi ve geri çağrılması ile proses ve ürün geliştirme becerisini ele almaktadır.

SıQ+IQNET_W.png

T.C. Sağlık Bakanlığı Onayı

Ürün Takip Sistemi (ÜTS), T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, ürünü izleyebilmek ve kayıt dışı, merdiven altı, sahte, kaçak vb. tespiti ve denetimi kolaylaştırmak için uygulamaya sokulan bir projedir.

NeuroCes™ cihazını satın almadan önce, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) sayfasından ürün kaydını görmenizi öneririz.

NeuroCes™ cihazının T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu görmek için, aşağıdaki “ÜTS Ürün Sorgula” linkini tıkladıktan sonra aşağıdaki ürün numarasıyla sorgulama yaparak ürün kaydını görebilirsiniz.

Saglikbakanligi_logo.png

NeuroCes™ Ürün No: 5060662890000

KULLANICI YORUMLARI

Dengeliyim ve günlük yaşamda olaylarla sakince yüzleşebilirim...

 

Depresyon, insomnia ve panik atak yaşadım. Günlük olaylarla baş edememe hissi, beni ciddi şekilde kısıtlayan ve her zamanki gelişmiş özgüvenimi gölgede bırakan korkular… Ek olarak, ciddi uyku bozuklukları ve iyileşme faktörü olmayan çok huzursuz uyku vardı..... 

Anna-Lena | Almanya

neuroces

BLOG YAZILARI

1. Background.png

GÜVENLİ SATIN ALMA

GÜVENLİ ÖDEME

Satın alacağınız ürünler, Türkiye'nin lider ödeme kuruluşu olan iyzico altyapısıyla NEUROSANTE tarafından satılmaktadır.

iyzico-logo.png

HIZLI GÖNDERİM

Satın aldığınız ürünler, aynı gün veya en geç bir sonraki iş günü adresinize gönderilmek üzere Yurtiçi Kargo'ya teslim edilir.

Hızlı_Gönderim.png

SATIN AL

NeuroCes™ PWL-05 Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü

NeuroCes_Last_Electrode.png

 

REFERANSLAR:

 

(Smith, 2007). Ray B. Smith, Ph. D. Cranial Electrotherapy Stimulation: It’s First Fifty Years, Plus Three: A Monograph. ISBN: 978-1-60247-589-2 & Cranial Electrotherapy Stimulation Lecture.

(Shealy, 1998). Shealy, C. Norman, Cady, Roger K., Culver-Veehoff, Diane, Cox, Richard & Liss, Saul. Cerebralspinal fluid and plasma neurochemicals: response to cranial electrical stimulation. Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine and Surgery. 18(2):94-97, 1998.

(Gilula, 2005). Marshall F. Gilula, MD, Daniel L. Kirsch, PhD. Cranial Electrotherapy Stimulation Review: A Safer Alternative to Psychopharmaceuticals in the Treatment of Depression.

(Kennerly, 2006). Kennerly, Richard C. Changes in quantitative EEG and low resolution tomography following cranial electrotherapy stimulation. August 2006, 425 pp., 81 tables, 233 figures, 171 references.