İNSOMNİA TEDAVİSİ

NeuroCes

En az bir ay süren ve sosyal, mesleki ve diğer önemli işleyiş alanlarında, klinik olarak anlamlı sayılan ızdıraba veya zihinsel olarak zayıflamaya neden olan, uykuya dalamama veya uykuyu sürdürememe ya da restoratif olmayan uyku şikayetiniz varsa, NeuroCes™ Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü, bu insomnia semptomlarınızı olağanüstü bir şekilde azaltır. Hem de önemli bir yan etki olmadan… İnsomnia tedavisinde ilaçsız bir yöntem sunan NeuroCes™ kanıtlanmış, güvenli ve etkili bir tıbbi cihazdır.

NeuroCes™ tedavi sonuçları kümülatif ve kalıcıdır.  Kullanıcıların çoğu tedavi sırasında hemen iyileşme yaşarlarken; diğerleri saatler sonra ya da birkaç gün sonra iyileşme yaşarlar.

İNSOMNİA

iyileşme

oranı

%37 - %93

Bugüne kadar uyku üzerine en az 18 bilimsel çalışma yayınlanmış ve bu çalışmalarda ortalama %62 iyileşme bildirilmiştir. Uyku için farklı çalışmalarda bildirilen iyileşme oranları %37 ile %93 aralığında değişmektedir [1].

6.png

Psikiyatrik tanı açısından "insomnia" tipik olarak spesifik bozukluklarla ilişkilidir. Mevcut psikiyatrik tanı DSM-IV'te özetlenmiştir [2].

Uykusuzluk semptomu çeşitli psikiyatrik tanılarla (majör depresif bozukluk, bipolar mani, anksiyete bozuklukları, madde kullanımı ile ilgili bozukluklar ve primer uyku bozuklukları) ilişkili olabilir. Primer uyku bozukluğunun bir tipi olan insomnia, Primer İnsomnia’nın başlıca semptomlarıdır. Primer insomnianın temel özelliği, en az bir ay süren ve sosyal, mesleki ve diğer önemli işleyiş alanlarında, klinik olarak anlamlı sayılan ızdıraba veya zihinsel olarak zayıflamaya neden olan, uykuya dalamama veya uykuyu sürdürememe ya da restoratif olmayan uyku şikayetleridir. (Kriter B) [3].

Primer insomnia tanısında önemli bir görüş, başka herhangi bir altta yatan zihinsel bozukluk, madde kullanımı veya tıbbi durumdan kaynaklanmaması yönündedir.

[1] Ray B. Smith, Ph. D.(2007). Cranial Electrotherapy Stimulation: It’s First Fifty Years, Plus Three: A Monograph. ISBN: 978-1-60247-589-2 & Cranial Electrotherapy Stimulation Lecture.

[2] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994.

[3] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994, p. 553.