NeuroCes

DEPRESYON TEDAVİSİ

Eğer karamsarlık, üzüntü, umutsuzluk, cesareti kırılmışlık veya çöküntü hissi yaşıyorsanız, NeuroCes™ Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü, bu depresyon semptomlarınızı olağanüstü bir şekilde azaltır. Hem de önemli bir yan etki olmadan… Depresyon tedavisinde ilaçsız bir yöntem sunan NeuroCes™ kanıtlanmış, güvenli ve etkili bir tıbbi cihazdır.

NeuroCes™ tedavi sonuçları kümülatif ve kalıcıdır.  Kullanıcıların çoğu tedavi sırasında hemen iyileşme yaşarlarken; diğerleri saatler sonra ya da birkaç gün sonra iyileşme yaşarlar.

Serkan_6861_V1.png

DEPRESYON

iyileşme

oranı

%25 - %80

Bugüne kadar depresyon üzerine en az 18 bilimsel çalışma yayınlanmış ve bu çalışmalarda ortalama %47 iyileşme bildirilmiştir. Depresyon için farklı çalışmalarda bildirilen iyileşme oranları %25 ile %80 aralığında değişmektedir. Tipik olarak, Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü;

  • en az tipik atidepresan ilaçlarla alınan sonuçlar kadar iyi veya bu sonuçlardan daha iyi sonuç verir,

  • ilaçlarda sık görülen çok olumsuz yan etkilere neden olmaz,

  • antidepresan ilaçlar çoğu zaman aylarca veya yıllarca, hatta ömrü boyu satın alınması gerekirken, Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü sadece bir kez satın alınır [1].

17.png

Psikiyatrik tanı açısından "depresyon" tipik olarak spesifik bozukluklarla ilişkilidir. Mevcut psikiyatrik tanı DSM-IV'te özetlenmiştir [2].

Depresyon (depresif ruh hali); majör depresif bozukluk, bipolar depresyon ve şizoaffektif bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik tanılarla da ilişkili olabilir ve majör depresif epizodun (MDE) baskın özelliğidir. Majör depresif epizottaki ruh hali, kişi tarafından genellikle karamsarlık, üzüntü, umutsuzluk, cesareti kırılmışlık veya çöküntü hissi olarak tanımlanmaktadır (Kriter A1) [3].

Majör depresif epizodun temel özelliği, ya depresif ruh hali ya da neredeyse her şeye karşı ilgi kaybı veya hiçbir şeyden zevk alamama durumunun en az 2 hafta boyunca sürmesidir. Ayrıca birey; “kilo, uyku ve psikomotor aktivitesinde değişim; enerjisinde azalma; değersizlik veya suçluluk hissi; düşünme, konsantre olma veya karar vermede zorlanma; tekrarlayan ölüm düşünceleri veya intihar düşüncesi, planları veya teşebbüsleri” durumlarından en azından dördünü yaşamış olmalıdır.

[1]  Ray B. Smith, Ph. D.(2007). Cranial Electrotherapy Stimulation: It’s First Fifty Years, Plus Three: A Monograph. ISBN: 978-1-60247-589-2  & Cranial Electrotherapy Stimulation Lecture.

[2] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994.

[3] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994, p. 320.