NeuroCes

ANKSİYETE TEDAVİSİ

Eğer kaygı, belirsizlik veya korku hissi yaşıyorsanız, NeuroCes™ Kraniyal Elektroterapi Stimülatörü, bu anksiyete semptomlarınızı olağanüstü bir şekilde azaltır. Hem de önemli bir yan etki olmadan… Anksiyete tedavisinde ilaçsız bir yöntem sunan NeuroCes™ kanıtlanmış, güvenli ve etkili bir tıbbi cihazdır.

NeuroCes™ tedavi sonuçları kümülatif ve kalıcıdır.  Kullanıcıların çoğu tedavi sırasında hemen iyileşme yaşarlarken; diğerleri saatler sonra ya da birkaç gün sonra iyileşme yaşarlar.

Serkan_Anksiyete.jpg

ANKSİYETE

iyileşme 

oranı

%31 - %97

Bugüne kadar anksiyete üzerine en az 38 bilimsel çalışma yayınlanmış ve bu çalışmalarda ortalama %58 iyileşme bildirilmiştir. Anksiyete için farklı çalışmalarda bildirilen iyileşme oranları %31 ile %97 aralığında değişmektedir. Hastalıkların %90’ının altında yatan nedenin anksiyete olduğunun düşünülmesi çok önemli bir durum olarak görülmektedir. Ayrıca, Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu ile elde edilen sonuçlar farmasötik ilaçlar kadar iyidir, zamana yayıldığında daha az maliyetlidir ve bazı ilaç tedavilerinde görülen çok olumsuz yan etkilerin hiçbiri yoktur [1].

2.png

Psikiyatrik tanı açısından "anksiyete" tipik olarak spesifik bozukluklarla ilişkilidir. Mevcut psikiyatrik tanı DSM-IV'te özetlenmiştir [2].

Anksiyete, spesifik bir fonksiyonel reaksiyonu uyaran bir durum olmadığı halde kaygı, belirsizlik ve korku duygusunun olmasıdır ve fizyolojik değişikliklerle ilişkilidir (taşikardi, terleme, titreme vb.) [3].

Anksiyete Bozuklukları; yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk (agorafobili ve agrofobisiz), fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu gibi fenomenolojik olarak heterojen bozukluk grubunu temsil eder. Genelde düşünülen anksiyete, çoğu zaman Yaygın Anksiyete Bozukluğu ile ilişkilidir [4].

[1] Ray B. Smith, Ph. D.(2007). Cranial Electrotherapy Stimulation: It’s First Fifty Years, Plus Three: A Monograph. ISBN: 978-1-60247-589-2  & Cranial Electrotherapy Stimulation Lecture.

[2] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994.

[3] Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 26th edition. Philadelphia, WB Saunders, 1985, p. 96. 

[4] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994, p. 432-433.